Home

Jacobs Social Connect

Even voorstellen

Mijn naam is Jos Jacobs, woon in Steyl (Limburg), en ik ben, reeds vele jaren, op diverse manieren geboeid en actief in samenlevingsvraagstukken. Met name de zwakke positie van kwetsbare mensen, de vaak onnodige bureaucratie, de hang naar controle en de hierdoor ontstane uitgeholde professionaliteit van werkers in het veld, zijn voor mij actuele thema’s.

Ik ben niet zo’n aanhanger van de ooit geïntroduceerde marktwerking in de zorg; in mijn optiek heeft deze weinig positieve invloed op het welzijn van onze samenleving en op de beoogde kostenreductie. Ergens in 2012 ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn kwaliteiten, nóg beter dan voorheen, tot z’n recht komen, door ongebonden en op mijn “eigen benen” aan de slag te gaan. In 2013 resulteerde dat in mijn professioneel zelfstandig bestaan.
Ik denk het liefst in termen van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden. Ik geloof vooral in samenwerken, minder in concurreren. Ik ben overtuigd van de waarde van je eigen kracht en dat van je directe omgeving. Sociale connectie zit ‘m niet zozeer in georganiseerde systemen, maar wel in wat mensen er samen zelf van maken.

Het beeldmerk

Hierin staat de ganzevlucht symbool voor samenwerking, cohesie en effectiviteit: Door in V-formatie te vliegen, vergroten zij hun vliegvermogen met zo’n 70%; wisselen van positie bij krachtverlies, moedigen elkaar onderling aan (het gekwaak) en bij uitval van één van de ganzen wordt deze altijd door een tweede begeleid naar de grond ter ondersteuning. Met grote dank aan Dide van den Broek die het beeldmerk en de achtergrond-tekening heeft ontworpen en Rik Jacobs die de totale vormgeving voor z’n rekening heeft genomen.